Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Formy pomocy psychologicznej

Konsultacje psychologiczne
Psychoterapia indywidualna
Terapia par i małżeństw
Terapia dzieci i młodzieży
Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
Terapia uzależnień

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest skierowana do osób potrzebujących większego zrozumienia w kwestiach rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, zawodowych czy też wsparcia w poradzeniu sobie z trudnymi zmianami lub konkretnym obszarem życia.
Jest pierwszą formą pomocy w rozpoznaniu problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Pierwsze spotkanie z psychologiem określane jest jako konsultacja, niezależnie od zgłaszanych trudności i czasu ich trwania. Rozmowa ze specjalistą umożliwia podzielenie się aktualnie doświadczanymi trudnościami życiowymi, rodzinnymi czy emocjonalnymi. Konsultacja ma na celu zrozumienie trudności pacjenta i zaproponowanie najlepszej metody radzenia sobie z nimi. Zazwyczaj diagnoza indywidualnej sytuacji i potrzeb pacjenta zajmuje kilka spotkań konsultacyjnych. Czas trwania konsultacji indywidualnej to około 50 – 60 minut.

Psychoterapia indywidualna

Terapia długoterminowa jest nieograniczona w czasie, nie ma z góry określonego końca terapii, ustalana jest w trakcie trwania terapii pomiędzy Tobą a terapeutą. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w Twoim życiu poprzez szersze rozumienie swoich zachowań, pojawiających się emocji, relacji z samym sobą oraz ludźmi wokół Ciebie. Terapeuta nie jest przewodnikiem a towarzyszy Ci w procesie zauważania i rozumienia swoich emocji i schematów w Twoim życiu, które prowadzą do określonych zachowań, decyzji i wydarzeń i powodują określone problemy i trudności, które są przyczyną Twojego cierpienia. Sesja trwa 50 minut a spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Terapia par i małżeństw

Konflikty w związku są czymś naturalnym. Konstruktywne ich rozwiązywanie często wzmacnia relację, uczy akceptacji różnorodności, pozwala się lepiej poznać. Czasami jednak pary doświadczają sytuacji, w której konflikty są trudne do rozwiązania, a związek staje sią źródłem niezadowolenia, cierpienia obu stron. Prowadzimy psychoterapię par zorientowaną w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Specjaliści terapii par posiadają wieloletnie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wypracowany warsztat pracy terapeutycznej, dopasowując metody pracy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań swoich pacjentów. Spotkania terapeutyczne prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów. Sesje w zależności od potrzeb pacjenta, trwają 50 minut lub 90 minut i odbywają się cyklicznie co tydzień lub dwa tygodnie

Terapia dzieci i młodzieży

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej. Kształtująca się tożsamość młodego człowieka i dylematy związane z okresem adolescencji mogą powodować zachowania, z punktu widzenia rodzica niepokojące, ale często ustające po pewnym czasie. Dzieci w młodszym wieku często wymagają krótszej formy wsparcia psychologicznego. Warto poszukać wsparcia jeśli dziecko odczuwa nadmierny smutek, ma niski poziom energii, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, przejawia zachowania autoagresywne w postaci np. samookaleczeń, używa substancji psychoaktywnych lub ma trudności w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (utrata bliskiej osoby, rozstanie rodziców, zmiana szkoły).

Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych

Forma wsparcia psychologicznego, zalecana dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów, zmagających się z trudnymi, obciążającymi, często nagłymi zdarzeniami w swoim życiu. Sytuacje kryzysowe pojawiają się w naszym życiu nieoczekiwanie i prowadzą do zachwiana dotychczasowego poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i pogorszenia stanu emocjonalnego

Terapia uzależnień

Jeśli masz problemy z uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, proponujemy Ci pomoc i wsparcie w zakresie diagnozowania problemów, poradnictwa i psychoterapii. Zapewniamy też pomoc osobom, które doświadczają uzależnienia członków rodziny oraz osobom uzależnionym behawioralnie (hazard, Internet, zaburzenia jedzenia itp.).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram