Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Cennik

Konsultacja psychologiczna indywidualna 180 zł
Konsultacja psychologiczna indywidualna online 180 zł
Konsultacja psychologiczna pary/rodzin 220 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna indywidualna 180 zł
Konsultacja terapeutyczna rodziny/pary 220 zł
Terapia uzależnień 180 zł
Wsparcie w sytuacjach kryzysowych 180 zł 

Cennik określa regularne ceny świadczonych przez Fundację usług specjalistycznych. Jednocześnie, Fundacja realizując swoją misję wspierania i towarzyszenia wszystkim rodzinom Archidiecezji Krakowskiej, a szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej udziela bonifikat w oparciu o Regulamin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram