Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Mariusz Gajewski

Mariusz Gajewski, dr n. hum., psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, certyfikowany diagnosta i specjalista FASD. Jest księdzem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył całościowe czteroletnie szkolenie z psychoterapii organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolił się w zakresie opiniowania psychologicznego: „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych” organizowane przez CENS Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Ukończył specjalistyczne szkolenie „Szkoła Psychoterapii Psychoz”, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także certyfikowane szkolenie terapii EMDR I i II (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), organizowane pod patronatem PTT EMDR i EMDR Europe. Odbył także szkolenie w zakresie zastosowania EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą (szkolenie kwalifikacyjne dla terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą).

Jako klinicysta koncentruje się przede wszystkim na diagnozie i terapii traum i zaburzeń dysocjacyjnych, PTSD i cPTSD. Z osobami w kryzysie pracuje w oparciu o protokoły ASSYST HEART (ASSYST-Individuals and ASSYST-Group). Pracuje z pacjentami z doświadczeniem psychozy. Prowadzi terapię indywidualną oraz par i małżeństw. Zajmuję się również wsparciem psychologicznym i terapią osób konsekrowanych i duchownych.

Związany z następującymi Towarzystwami naukowo-badawczymi:

– Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, (Sekcja Naukowa Psychoterapii),
– Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne,
– Polskie Towarzystwo Terapii EMDR,
– European Society for Trauma and Dissociation,
– Polskie Towarzystwo Pedagogiczne,
– Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz

Formy pomocy w Fundacji
Konsultacje psychologiczne
Psychoterapia indywidualna
Terapia par i małżeństw
Terapia dzieci i młodzieży
Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
Macierzyństwo i płodność
Zobacz więcejZarezerwuj wizytę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram